تولید کننده نسل جدید افزودنی های بتن , نوار های واتراستاپ , اسپیسر

نگهداری بتن

روغن قالب

نوعی روغن امولسیون میباشد که با ایجاد فیلم بسیار نازکی روی سطح قالب ها باعث سهولت جداسازی قالب از بتن می گردد و از محاسن استفاده از روغن قالب نسبت به روغن سوخته یا گونه های متفرقه می توان  به موارد ذیل اشاره نمود : سهولت حرکت حباب های هوا در مجاورت قالب بعد از […]