تولید کننده نسل جدید افزودنی های بتن , نوار های واتراستاپ , اسپیسر

قوی ترین گونه افزاینده روانی بتن و کاهنده آب مصرفی می باشد . این ماده افزودنی بتن علاوه بر سهولت اجراء بتن باعث تسریع حصول مقاومت در سنین مورد نظر و افزایش مقاومت های اولیه و نهایی بتن می گردد ، این محصول بر ۲ پایه متفاوت پلی نفتالین و لیگنوسولفات تولید و عرضه می […]