تولید کننده نسل جدید افزودنی های بتن , نوار های واتراستاپ , اسپیسر

پودری است به رنگ خاکستری روشن یا تیره که حاوی حدود ۹۶٪-۹۴٪ دی اکسید سیلیسیوم می باشد ، که از فرایند تولید فروسیلیسیوم در کوره های قوس الکتریکی به دست می آید و برای ارتقاء بعضی ازخواص بتن در زمان ساخت ، به بتن افزوده میشود. با استانداردهای ذیل مطابقت دارد : ASTM C 1240-05 […]