تولید کننده نسل جدید افزودنی های بتن , نوار های واتراستاپ , اسپیسر

آب بند سازی

آنی گیر

نوعی ماده آب بند کننده فوری بر پایه سیمان می باشد که پس از مخلوط شدن با آب خمیری قدرتمند برای انسداد آنی نشت های پر فشار می سازد. با استاندارد ASTM C928-05   مطابقت دارد. خواص و اثرات فاقد یون کلر پایدار و دائمی سهولت اختلاط با آب بدون انقباض و ترک خوردگی گیرش […]