تولید کننده نسل جدید افزودنی های بتن , نوار های واتراستاپ , اسپیسر

درزگیر الاستیک بر پایه رزین پلی یورتان و بصورت تک جزئی می باشد و برای مصارف بهداشتی کاربرد دارد ، که از نظر مشخصات فیزیکی و شیمیایی با فصل پنجم نشریه ۱۲۳ و پیوست ۴ نشریه ۱۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطابقت دارد سایر استانداردها به شرح ذیل می باشد : AS 420 […]