تولید کننده نسل جدید افزودنی های بتن , نوار های واتراستاپ , اسپیسر

ماده افزودنی مایع با قدرت کاهندگی قوی آب و افزایش زمان حفظ اسلامپ ( ویژه بتن ریزی در هوای گرم ) می باشد با استانداردهای ذیل مطابقت دارد : ISIRI 2930 , ASTM C494 TYPE G خواص و اثرات کاهش نسبت آب به سیمان در حدود ۱۲٪ الی ۲۰٪ افزایش اسلامپ سهولت پمپاژ  افزایش انسجام […]