تولید کننده نسل جدید افزودنی های بتن , نوار های واتراستاپ , اسپیسر

گونه بسیار پر مقاومتی از خانواده مواد کف سازی بر پایه رزین های اپوکسی است که به صورت دو جزئی عرضه می شود و پس از خشک شدن سطحیغیر شیشه ای با خاصیت ضد لغزش به وجود می آورد . تراز کننده اپوکسی با ضخامت نهایی ۴-۱/۵ میلیمتر قابل اجراء بوده و از تنفس بتن […]