تولید کننده نسل جدید افزودنی های بتن , نوار های واتراستاپ , اسپیسر

واتراستاپ هیدروفیلی یک واتراستاپ نازک ، با قابلیت انبساط برگشت پذیر ترموپلاستیک است ، این محصول دارای خواصی از قبیل ، نصب آسان ، قابلیت انبساط در آب مقطر ، آب آشامیدنی و آب دریا ، قابلیت تورم برگشت پذیر به صورت نامحدود با حفظ حالت و عدم دفرمه شدن ، چسبندگی بهتر به بتن […]