تولید کننده نسل جدید افزودنی های بتن , نوار های واتراستاپ , اسپیسر

تراز کننده سیمانی، ماده کف سازی دو جزئی بر پایه سیمان با سیالیت مناسب و بدون انقباض می باشد که با توجه به پلیمرهای فعال شونده ای که در ساخت این ماده به کار رفته از پیوستگی و چسبندگی قابل توجهی به سطوح زیر کار برخوردار بوده و مقاومت فشاری زیادی را تحمل می نماید […]