تولید کننده نسل جدید افزودنی های بتن , نوار های واتراستاپ , اسپیسر

گونه دیگری از درزگیرهای الاستیک بر پایه بیتو من رابر می باشد که از چسبندگی قابل توجهی به انواع مصالح برخوردار بوده است . با استانداردهای ذیل مطابقت دارد : ASTM C1330 , ASTM C1193 BS 5212 , CRD-C527 , CRD-C22 خواص و اثرات سهولت اجراء مقاومت بالا در برابر شرایط جوی چسبندگی بالا به […]